top logo strip-heb
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
תכנית רודרמן למצטיינים ביהדות ארצות הברית ומדינת ישראל
תכנית עסקים באסיה תואר ראשון
תכנית שווקים באסיה תואר שני
תכנית תיירות ואסיה באסיה תואר ראשון
תוכנית הנדסאים
תואר שני במוזיקה
תואר שני עם התמחות כתיבה יוצרת עריכה ספרותית ותרגום
אופקים למצטיינים תואר ראשון
תרבות הקולנוע
אשכול חצי מתוקשב
ציוויליזציות ימיות
אשכול פרא רפואי
אופקים למצטיינים
לימודי שואה
שימור
רוח הכרמל

ברכות חמות לפרופ' מיכל אפרת, ד"ר יונתן בן-דב 29.12.2016

ברכות חמות לפרופ' מיכל אפרת, ד"ר יונתן בן-דב 29.12.2016

gradhat
 
וועדת המינויים בישיבתה היום, יום חמישי, 29.12.16, אישרה את ההעלאות בדרגה הבאות:
פרופ' מיכל אפרת – הענקת פרופסור מן המניין בחוג ללשון העברית.
ד"ר יונתן בן-דב – הענקת פרופ' חבר בחוג לתולדות ישראל ומקרא.
ברכות חמות למיכל וליונתן והמשך הצלחה בדרכם האקדמית!
שבת שלום,

פרופ' גור אלרואי - דיקן הפקולטה