top logo strip-heb
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
תכנית רודרמן למצטיינים ביהדות ארצות הברית ומדינת ישראל
תכנית עסקים באסיה תואר ראשון
תכנית שווקים באסיה תואר שני
תכנית תיירות ואסיה באסיה תואר ראשון
תוכנית הנדסאים
תואר שני במוזיקה
תואר שני עם התמחות כתיבה יוצרת עריכה ספרותית ותרגום
אופקים למצטיינים תואר ראשון
תרבות הקולנוע
אשכול חצי מתוקשב
ציוויליזציות ימיות
אשכול פרא רפואי
אופקים למצטיינים
לימודי שואה
שימור
רוח הכרמל

שתי תגליות של חוקרים מהפקולטה נכללות ברשימה התגליות הגדולות של 2016 של החברה הארכיאולוגית המקראית

לחברי הסגל בפקולטה שלום,
אני שמח להביא לידיעתכם כי שתי תגליות של חוקרים מהפקולטה נכללות ברשימה התגליות הגדולות של 2016 של החברה הארכיאולוגית המקראית  (The Biblical Archaeology Society):
השער של פאן מסוסיתא שגילה ד"ר מיכאל איזנברג, מהחוג לארכיאולוגיה והכתובת היוונית שמצא פרופ' אסף יסעור-לנדאו, מהחוג לציוויליזציות ימיות, בסקר התת ימי שערך בדור.
הסקר התת ימי נערך במסגרת פרויקט חפירות תל דור, המשותף לפרופ' איילת גלבוע, מהחוג לארכיאולוגיה, פרופ' אילן שרון מהאוניברסיטה העברית ופרופ' בקי מרטין מאוניברסיטת בוסטון.
הכתובת נקראה ביחד עם ד"ר גיל גמבש, ראש החוג לציוויליזציות ימיות.  
 

שבוע טוב,
פרופ' גור אלרואי - דיקן